Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 05.08.2006 tarih ve 26250 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 17.07.2006 tarih ve 2006/10735 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olup, 29.05.2007 tarihinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin kurulmasıyla kendi bünyesine bağlanmıştır.  

-          Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen 09.04.2009 tarihli yazı ile 2009-2010 eğitim öğretim yılında Fakültemiz öğrenci alımına başlamıştır. Fakültemiz, Tarih Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Sosyoloji Bölümü, Felsefe Bölümü ve Arkeoloji Bölümü olmak üzere 5 aktif bölüm ve 1456 öğrencisi ile eğitim hayatına devam etmektedir.

-          Tarih Bölümü bünyesinde; 2 doçent, 4 yardımcı doçent, 7 araştırma görevlisi olmak üzere 13 öğretim elemanı

-          Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde; 1 profesör, 1 doçent, 8 yardımcı doçent, 7 araştırma görevlisi olmak üzere 17 öğretim elemanı

-          Sosyoloji Bölümü bünyesinde; 2 doçent, 3 yardımcı doçent, 6 araştırma görevlisi olmak üzere 11 öğretim elemanı

-          Arkeoloji Bölümü bünyesinde; 4 yardımcı doçent, 4 araştırma görevlisi olmak üzere 8 öğretim elemanı  

-          Felsefe Bölümü bünyesinde; 1 profesör, 2 yardımcı doçent, 6 araştırma görevlisi olmak üzere 9 öğretim elemanı

-          Mütercim Tercümanlık Bölümü bünyesinde; 2 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 14 araştırma görevlisi olmak üzere 17 öğretim elemanı

-          Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde; 3 araştırma görevlisi olmak üzere 3 öğretim elemanı

-          Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde; 4 araştırma görevlisi olmak üzere 4 öğretim elemanı

-          İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde; 4 araştırma görevlisi olmak üzere 4 öğretim elemanı ile toplamda dokuz bölümden ve 86 öğretim elemanından oluşmaktadır.