SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 19.11.2008 tarihli toplantısında alınan kararla kurulan Bölümümüz, Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Sosyal Yapı ve Değişim, Kurumlar Sosyolojisi ve Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dallarından meydana gelmektedir. Bölümümüzde 2 Doçent ,3 Yardımcı Doçent ve 6 Araştırma Görevlisi olmak üzere 11 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Sosyoloji Bölümünün amacı, Türk Yüksek Öğretiminin temel amaçları doğrultusunda, çağdaş bilimsel gelişmelerin ışığında, teknolojik yeniliklerden yararlanarak öğrencilerin toplumsal olayları anlama ve eleştirel çözümleme üretebilme kapasitelerini geliştirmektir. Program, sosyolojik analizin temel kuramsal konularını ve araştırma yöntemlerini kapsayan bir eğitimin yanı sıra geniş bir kültürel birikim kazandırmayı tasarlamaktadır. Bölüm bu amacı, kuramsal, yöntembilimsel ve pratik formasyonlar sayesinde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Kuramsal formasyon, bütüncül bir sosyal bilimler ve disiplinler arası kavrayış geliştirmenin imkanlarını kazandıracaktır. Sadece sosyoloji değil, sosyal bilimlerin diğer alanlarında da akademik düzeyde çalışmalar yürütmek isteyecek öğrencileri gerekli bilgi birikimi, yöntem ve tekniklerle donatacaktır.

Yöntembilimsel formasyon, öğrencilerimize bilimsel araştırma yöntemlerinden yararlanılan farklı alanlarda (üniversiteler, kamusal ya da özel araştırma kuruluşları, sivil toplum kuruluşları) yer alma olanağı verecektir.

Pratik formasyon, üniversite sonrası çalışma ve ilgi alanları ne olursa olsun öğrencilerimize toplumsal mekanizmaların işleyiş biçimi, farklı toplumsal aktörlerin davranışları ve zihniyetlerini anlayıp değerlendirmek için olduğu gibi, siyasal, toplumsal ve iktisadi yaşamın genel işleyişini kavramlaştırmak konusunda da gerekli zihinsel araçları ve kavramları sağlayacaktır.

 

Sosyoloji Bölümü Akademik Personel

 

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ ESK DERSLERİ VE İÇERİKLERİ