Mütercim Tercumanlık Bölümü

MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ

Bölümümüzde Almanca, Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce Mütercim-Tercümanlık olmak üzere beş ana bilim dalı bulunmaktadır. Bölümümüz Türkiyedeki diğer üniversitelerin Mütercim-Tercümanlık bölümlerinden farklı olarak Almanca Fransızca İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölümlerinin yanı sıra  2009-2010 öğretim yılında açılan Arapça Mütercim-Tercümanlık ve Farsça Mütercim-Tercümanlık Ana bilim Dalı programlarını devlet üniversitesi bazında ve Mütercim-Tercümanlık Bölümü adı altında bünyesinde barındırmasıyla ilk olma özelliğine sahiptir.

Mütercim-Tercümanlık milletler arası kültürel, ticari ve siyasal iletişimin sağlanması açısından kamu ve özel sektörde geniş iş imkânına sahip bir bölümdür. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümünü tercih eden öğrencilerin dört yıllık lisans eğitiminin sonunda yazılı ve sözlü tercüme becerileri kazanması hedeflenmektedir.

Bölümden mezun olan öğrenciler, Avrupa Birliği projelerinde, büyükelçiliklerde, medya kuruluşlarında, ulusal ve uluslar arası şirketlerde tercüman olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca üniversitelerin öğretim kadrolarında görev almaları ve kendi tercüme bürolarını kuramaları da mümkündür. Bölümden mezun olan öğrencilerin ilgili dallarda yüksek lisans ve doktora yapma imkânları da bulunmaktadır. 

Arapça Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

Ülkemizin konumu itibarıyla komşularının hemen hemen yarısından fazlasını Arap ülkeleri oluşturmaktadır. Bu komşuluk münasebetiyle ülkemizin Arap ülkeleriyle siyasi, ticari, kültürel ve bilimsel olarak ilişkileri bulunmaktadır ve bu ilişkiler son yıllarda gözle görülür bir biçimde artmıştır. Bunun sonucu olarak Arapça yazılı ve sözlü tercüme yapabilen tercümanlara ihtiyaç bir hayli fazlalaşmıştır. Anabilim dalımız bu ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte mesleki bilgi ve donanıma sahip tercümanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Arapça Mütercim-Tercümanlık Ana Bilim Dalı öğrencileri Türk akademisyenlerimizin yanı sıra Arap ülkelerinden gelen akademisyenlerden de ders alma imkânına sahiptirler. Hâlihazırda Ana Bilim Dalımız bünyesinde iki yardımcı doçent, bir Mısır uyruklu öğretim görevlisi ve üç araştırma görevlisi bulunmaktadır.