Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü

Rus Dili Ve Edebiyatı

     Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 19.11.2008 tarihli toplantısında alınan kararla açılan Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü, Rus Dili, Rus Kültürü ve Edebiyatı eserlerini incelemektedir. Programda Rus dili ve gramerinin öğretilmesi, klasik ve modern Rus Edebiyatının işlenmesi amaçlanmaktadır. Yaklaşık 150 milyon kişinin ana dili olan Rusçayı ve siyasî, tarihî, felsefî ve kültürel açıdan dünya ülkelerini güçlü bir şekilde etkileyen bu ülkenin edebiyatını öğretmeyi amaçlayan Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü bu yönüyle son derece önem arz etmektedir.

     Turizm ve Kültür Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, turizm kuruluşları, tercüme büroları, elçilikler ve ticarî kuruluşlar bölümün çalışma alanlarını oluşturmaktadır.