Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü

Çin Dili ve Edebiyatı

    Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 19.11.2008 tarihli toplantısında alınan kararla açılmıştır. Çinceyi yazılı ve sözlü olarak doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilme hususunda öğrenciler ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlayan programda Çin edebiyatının, felsefesinin, tarihinin ve kültürünün öğretilmesi de hedeflenmektedir. Dil becerisinin yanında öğrencilerine akademik düşünce ve analiz yeteneği kazandırmayı da görev kabul eden programın çalışma alanlarını Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçilikler, THY, eğitim kurumları vb. gibi resmî kurum ve kuruluşların yanı sıra dış ticaret şirketleri oluşturmaktadır.