Recep AKGÜN


Adı Soyadı: Recep AKGÜN

Unvanı: Araştırma Görevlisi

E-posta: rcemal@gmail.com

Adres: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi,Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Yunus Emre Yerleşkesi 70100 KARAMAN

 

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Felsefe

İstanbul Üniversitesi

2000-2006

Y. Lisans

Ortadoğu Sosyolojisi ve Antopolojisi

Marmara Üniversitesi

2006-2009

Doktora

 Sosyoloji

ODTÜ

2009- …

 

Yüksek Lisans Tezi: “İsrail ve Filistin’de İşçi Sınıfının Gelişimi ve İşçi Hareketleri”, Marmara Üniversitesi  Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2009.

B. Uluslar arası ve ulusal bilimsel toplantılarda yapılan sunumlar:

“Ortadoğu’da Din-Toplum İlişkilerine Giriş”, 12. Sosyoloji Öğrencileri Kongresi, Afyon, 2007