Mert ÖKSÜZ


Adı Soyadı: Mert ÖKSÜZ

Doğum Yeri ve Tarihi: Bakırköy 1983

Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

 Telefon : 0338 226 2000- 4035

 E-Posta: mertoksuz@kmu.edu.tr

 

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Kocaeli Üniversitesi

2005

Y. Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kocaeli Üniversitesi

2009

Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Selçuk Üniversitesi

2015

 

 

          Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

2009-2015

Yrd. Doç. Dr.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

2015-

 

 

Eserler:

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

1.“Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Siyaset, Toplum ve Mizah İlişkileri”, Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, 28-30 Nisan 2016.

2.“Aşk ve İntihar Hakkında Bir Roman: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat”, Vefatının 110. Yılında Şemsettin Sami Bilgi Şöleni, Priştine/Kosova,23-25 Ekim 2014.

3.Düşünce Dünyasındaki Değişim Necip Fazıl’ın Sanatını Olumsuz mu Etkiledi?”, Uluslararası Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, Konya,  20-22 Mayıs 2013. (Âlim GÜR ile birlikte).

4.Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Dava’da Bürokratik Yapılar”, IV. Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Kırıkkale, 1-3 Kasım 2012.

5. “Ziya Gökalp’ın Şiirleri ve Halk Masallarında İdeal İnsan”. 2. Uluslararası Yeni Lisan Sempozyumu, Kocaeli, 11-13 Nisan 2011.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 

1. “Ansızın Yola Çıkmak”, Medeniyetin Burçları Rasim Özdenören Kitabı, Editörler: Turan Karataş-Ali Dursun, Kardeşler Ofset, Kayseri, 2011, s. 161-166. (ISBN:978-605-87792-0-4).

2. “Namık Kemal’in Edebiyat Üzerine Kuramsal Görüşleri”, Namık Kemal, Editörler: Turan Karataş-Orhan Kemal Tavukçu, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2011, s. 338-357. (ISBN: 978-975-17-3571-3).

3. “Seçme Namık Kemal Bibliyografyası”, Namık Kemal, Editörler: Turan Karataş-Orhan Kemal Tavukçu, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2011, s. 518-528. (ISBN: 978-975-17-3571-3).(Turan KARATAŞ ile birlikte)

Araştırma ve inceleme yazıları

1. “Ahmet Hâşim Şiirinin Batılı Sanat Anlayışlarıyla İlişkisi”, Hece, Ocak 2017, s. 123-144.

2.“Telmih ya da Geçmişe Göz Ucuyla Bakma”, Türk Dili, Kasım-Aralık 2015, s. 247-250. 

3.Mercedes Sevdası”, Türk Edebiyatı, Mayıs 2014, S. 487, s. 58-63.

4. “Edebî Tenkit ve Estetik”, TYB Akademi, Ocak 2014, S. 10, s. 27-46 (Âlim GÜR ile birlikte).

Panel, Bilimsel Toplantı

1. Türk Edebiyatı Tarihi Yazımı Çalıştayı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 26 Aralık 2014, Ankara. (Müzakereci).

2. “Mehmet Akif Ersoy ve Safahat”, Diyanet Semineri, Şubat 2014, Karaman.

Kitap tanıtımı, eleştiri ve röportaj

1. “Dörtler Makamı’ndan İyilik Manifestosu”, Star Kitap, 10 Kasım 2016, s. 29.

2. “Çağdaşları ve Çelişkileriyle Tolstoy”,Star Kitap, 13 Ekim 2016, s. 8.

3.“Dâhi Babanın Gölgedeki Oğlu”, Star Kitap, 8 Eylül 2016, s. 22.

4. “Tanpınar ve Anadolu’nun Yazılmamış Romanları”, Star Kitap, 11 Ağustos 2016.

5.“Okyanusun Kıyısında Dünya Edebiyatı”, Edebiyat Ortamı, Kasım-Aralık 2015, S. 47, s. 42-46.

6.“Bekir Sıtkı Erdoğan'la Yapılan Son Söyleşi”, Edebiyat Ortamı, Kasım-Aralık 2014, S. 41, s. 78-80.

7.“Yûnus Divanı”, Edebiyat Ortamı, S. 27, Temmuz- Ağustos 2012, s. 70-71.

8.  “Yedinci Gün Çevresinde: Parodiler, Parçalar ve Bütünler”, Edebiyat Ortamı, Kasım- Aralık 2012, S. 29, s. 34-37.

9.Rüya Şehir Urfa”, Edebiyat Ortamı, Mayıs-Haziran 2011, S. 20, s. 85-86. 

Görev Aldığı Projeler

1. Türk Şiirinde Karaman, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, (Turan Karataş, Hakan Sevindik ve Onur Aykaç ile birlikte), Proje No: 07-M-11, Karaman, 2012.

2. Karamanlı Şairler ve Yazarlar, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, (Turan Karataş, Hakan Sevindik ve Onur Aykaç ile birlikte), Proje No: 14-M-11, Karaman, 2013.