Mehmet Fatih ELMAS


Adı Soyadı: Mehmet Fatih ELMAS

Doğum Yeri ve Tarihi: Şanlıurfa 1986

Unvanı: Arş. Gör.

 Telefon :

 E-Posta: mfatihelmas@kmu.edu.tr

               m_fatihelmas@hotmail.com

 

 

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Felsefe

Uludağ Üniversitesi

2009

Y. Lisans

Felsefe

Uludağ Üniversitesi

2013

Doktora

Felsefe

Uludağ Üniversitesi

2014-

 

 

Eserler:

KİTAPLAR

-Mehmet Fatih ELMAS, Spinoza ve İnsan, Sentez Yayıncılık, İstanbul, 2015.

 

KİTAP BÖLÜMÜ

-Mehmet Fatih ELMAS, Varoluş Filozofları,”Gabriel Marcel”, Editör: A. Kadir Çüçen, Sentez Yayıncılık, İstanbul, 2015.

- Mehmet Fatih ELMAS, Varoluş Filozofları,”Edebiyat ve Varoluşçuluk”, Editör: A. Kadir Çüçen, Sentez Yayıncılık, İstanbul, 2015.

-Mehmet Fatih ELMAS, XX. Yüzyıl Filozofları: Felsefe Tarihi III, “Albert Camus”, Editör: A. Kadir Çüçen, Sentez Yayıncılık, İstanbul, 2016.

- Mehmet Fatih ELMAS, XX. Yüzyıl Filozofları: Felsefe Tarihi III, “Max Horkheimer”, Editör: A. Kadir Çüçen, Sentez Yayıncılık, İstanbul, 2016.

 

MAKALELER

-Mehmet Fatih ELMAS, Spinoza’nın Antropomorfizm Eleştirisi ya da Aklın Hayalgücünü İfşası Üzerine, Kaygı Dergisi, 2013: 21. Sayı-Güz Dönemi.

-Mehmet Fatih ELMAS, Kant’ta Pratik Aklın Eleştirisi Merkezinde “Tanrı” ve “Ruhun Ölümsüzlüğü”, Mavi Atlas: Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi (Gumushane University E-Journal of Faculty of Letters), ISSN: 2148-5232, Sayı 5, Güz 2015.

 

BİLDİRİLER

-Mehmet Fatih ELMAS, Spinoza’da Zihin ve Beden İlişkisi Ekseninde Demokrasinin Ontolojik Tesisi, III. Uluslararası Felsefe Kongresi: Gelenek, Demokrasi ve Felsefe, Bursa: 2014. (Basılı)

-Mehmet Fatih ELMAS, Kent ve İnsanın Uyumsuz İlişkisi, II. Uluslar arası Felsefe Kongresi: Şehir ve Felsefe, Bursa: 2012.

-Mehmet Fatih ELMAS, Ayşe Gül Çıvgın, Başkaldırı’nın Bir İmkânı Olarak Sanat, Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, Bartın, 2016. (Basılı)

 

KİTAP & DERGİ EDİTÖRLÜĞÜ

-Mehmet Fatih ELMAS vd., III. Uluslararası Felsefe Kongresi: Gelenek, Demokrasi ve Felsefe, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitaplığı, Bursa, Ağustos: 2015,

-Kaygı Dergisi Editör Yardımcılığı (2015’ten beri).

 

PROJELER

Metin Becermen ve Mehmet Fatih ELMAS, Varlık Felsefesinde Kullanılan Kavramlara İlişkin Bir Araştırma, Yüksek Öğretim Kurumları Tarafından Destekli BAP, 2016, Bursa.

 

ÇEVİRİLER

-Bruzina, Ronald, “Eugen Fink”, Kristeller, Paul Oscar, “Floransa Akademisi”, Felsefe Ansiklopedisi, Editör. Ahmet Cevizci, Cilt 6, 2009.

- Kristeller, Paul Oscar, “Floransa Akademisi”, Felsefe Ansiklopedisi, Editör. Ahmet Cevizci, Cilt 6, 2009.

- Roland Robertson, Glokalleşme: Zaman-Mekan ve Homojenlik-Heterojenlik, Kaygı Dergisi, 2011, 17. Sayı :Güz.