Gökçen KAPUSUZOĞLU


Adı Soyadı: Gökçen KAPUSUZOĞLU

Doğum Yeri ve Tarihi: Yozgat 1988

Unvanı: Arş. Gör.

 Telefon :

 E-Posta: gokcenkapusuzoglu@kmu.edu.tr

 
 

Öğrenim Durumu

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Sinoloji A.B.D.

Ankara Üniversitesi

2006-2010

Y. Lisans

SinolojiA.B.D.

Ankara Üniversitesi

2014-Halen

 

Yurtdışı Çalışmaları

2010- 2011 Beijing Language AndCultureUniversity, Beijing, Çin Halk Cumhuriyeti  

2015/9-2015/10- Xi’anNorthwestUniversity, Xi’an, Çin Halk Cumhuriyeti

 

Yayınlar

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

KAPUSUZOĞLU, G. , 2015“Çin Kaynaklarına Göre Türk Kültür Çevresinde Evlenme Ve Cenaze Gelenekleri” DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi Cilt. 34, Sayı 58. 507-522.