Selin ÖZTÜRK TEKELİ


Adı Soyadı: Selin TEKELİ

Doğum Yeri ve Tarihi: Tarsus 1986

Unvanı: Arş. Gör.

 Telefon :

 E-Posta: selin_ozturk86@hotmail.com

 
 

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Rus Dili ve Edebiyatı

Erciyes Üniversitesi

2009

Lisans Yandal

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Erciyes Üniversitesi

2009

Y. Lisans-Tezsiz

Rusça Öğretmenliği

Erciyes Üniversitesi

2010

Y. Lisans

Rus Dili ve Edebiyatı

Erciyes Üniversitesi

2013

Doktora

Rus Dili ve Edebiyatı

Erciyes Üniversitesi

-

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı:  "İnançlarla İlgili Rusça Deyimlerin İncelenmesi ve Türkiye Türkçesindeki Karşılıkları".

       Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Erciyes Üniversitesi

2011 - Devam Ediyor (ÖYP- 35.madde ile görevlendirme)

Arş. Gör.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

2010 - Devam Ediyor

 

 

YABANCI DİLLER

İngilizce, İyi

Rusça, İyi

SERTİFİKA, KURS VE EĞİTİMLER

Yabancılara Türkçe Öğretimi, ERSEM, Erciyes Üniversitesi, 2011

Yurt Dışındaki Rusça Eğitmenleri İçin Üst Seviyede Metodik Eğitim Yöntemleri, RossiskiiUniversitetDrujbıNarodov- Ankara Üniversitesi-DTCF, 2011

Dış Ticaret Sertifikası, MEB, 2009

Bilgisayar Sertifikası, MEB, 2006

ARAŞTIRMA ALANLARI

Dilbilim, Dilbilgisi, Anlam Bilimi, Sözcük Bilimi, Sözlük Bilimi, Deyim ve Atasözleri, Dil ve Kültür

VERDİĞİ DERSLER

Sözlü Anlatım, Yüksek Lisans(Hazırlık)-2015-2016

Yazılı Anlatım, Yüksek Lisans(Hazırlık)-2015-2016

Sözlü Anlatım, Yüksek Lisans, 2014-2015

Sözlü Anlatım, Lisans, 2014-2015

ESERLER

DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

Tekeli S., "SemanticalStudy Of IdiomsRelatedWith "Eye" In Russian Language, Rusçada Göz Organ Adıyla Kurulmuş Deyimlerin Anlamsal Açıdan İncelenmesi", International journal of languages' educationandteaching, vol.1, pp.2410-2423, 2015

HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR

Tekeli S., "Rusçada Göz Organ Adıyla Kurulmuş Deyimlerin Anlamsal Açıdan İncelenmesi", 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu(UDES), Nevşehir, Türkiye, 28-30 Mayıs 2015, pp.2410-2423 (Link)

Tekeli S., "Rus Ve Türk Dillerinin Etkileşmesiyle Ortaya Çıkan Egzotik Kelimeler", ADES II. Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, Türkiye, 5-6 Mayıs 2012, pp.47-61

KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ

Tekeli S., "Yaşamak İçin Köy Arıyorum", Köy Nesri Öykü Seçkisi, Haz. "R.Çelik", TİYDEM Yay.,Ankara 2014, ss.212-221

BİLİMSEL FAALİYETLER

Panel: Rus Dilindeki İnanç ve İnanışla İlgili Deyimler, Mayıs 2015, Kayseri

Çalıştay: Türkiye Üniversitelerinde Rus Dilinin Yabancı Dil Olarak Hazırlık Sınıflarında Öğretim Yöntemleri, Eylül 2015, Kayseri

KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR

1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu (UDES), Nevşehir, Mayıs 2015

Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu II(ADES), Kayseri, Mayıs 2012

ETKİNLİK ORGANİZASYONU

Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu II, Düzenleme Kurulu Üyesi, Kayseri, Türkiye, Mayıs 2012

İki Edebiyat Tek Dünya, Düzenleme Kurulu Üyesi, Kayseri, Türkiye, Mayıs 2011

2014-2015 Bölüm Erasmus Koordinatörü

2015-2016 Bölüm Erasmus Koordinatörü