Miray TÜRKER


Adı Soyadı: Miray TÜRKER

Doğum Yeri ve Tarihi: Karaman 1985

Unvanı: Arş. Gör.

 Telefon :

 E-Posta: miraytrkr@hotmail.com

 
 

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Rus Dili ve Edebiyatı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

2008

Y. Lisans

Rus Dili ve Edebiyatı A.B.D.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

2014

Doktora

Rus Dili ve Edebiyatı A.B.D

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

-

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı, “Rus Dilbiliminde Lakuna Kavramına Bir Bakış” Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rus Dili ve Edebiyatı A.B.D, Mayıs, 2014.

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Erciyes Üniversitesi

2011 - Devam Ediyor (ÖYP- 35. madde ile görevlendirme)

Arş.Gör.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

2010 – 2011

 

 

YABANCI DİLLER

Rusça, İyi

İngilizce, İyi

SERTİFİKA, KURS VE EĞİTİMLER

Yabancılara Türkçe Öğretimi, ERSEM, Erciyes Üniversitesi, Haziran, 2011.

Yabancılara Rusça Öğretim Metotları (Prof. Dr. S.A. Khavronina), İstanbul Aydın Üniversitesi, Kasım, 2014.

ARAŞTIRMA ALANLARI

Dilbilim, Dilbilgisi, Söz Dizimi

VERDİĞİ DERSLER

Gramer, Lisans, 2011-2012 Güz- Bahar

Gramer, Lisans, 2013-2014 Güz- Bahar

Dilbilgisi, Yüksek Lisans (Hazırlık sınıfı) 2014-2015 Güz ve Bahar /2015-2016 Güz

Okuma Anlama, Yüksek Lisans (Hazırlık sınıfı) 2015-2016 Güz

YAYINLAR & ESERLER

KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ

Türker M., "Köy Halkı", Köy Nesri Öykü Seçkisi, Haz. " R. Çelik", TİYDEM Yay., Ankara 2014, s.222-232

BİLİMSEL FAALİYETLER

Çalıştay: Türkiye Üniversitelerinde Rus Dilinin Yabancı Dil Olarak Hazırlık Sınıflarında Öğretim Yöntemleri, Eylül 2015, Kayseri

ETKİNLİK ORGANİZASYONU

İki Edebiyat Tek Dünya, Düzenleme Kurulu Üyesi, Kayseri, Türkiye, Mayıs 2011