Alaattin UCA


    Adı Soyadı: Alaattin UCA

    Doğum Tarihi: 01.08.1965

    Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

    Telefon : 0338 226 2000- 4051

    E-Posta: alaattinuca@kmu.edu.tr

 

        

Öğrenim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarih Öğretmenliği

Atatürk Üniversitesi

1986

Y. Lisans

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Atatürk Üniversitesi

1997

Doktora

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Atatürk Üniversitesi

2009

 Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Tarih Öğretmeni

Tunceli Hozat Kâzım Karabekir Lisesi 

1986-88

Okul Müdürü

Tunceli Çemişgezek YİBO

1988-93

Tarih Öğretmeni

Erzurum Atatürk Lisesi

   1993-95

Uzman

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

   1995-2010

Yrd. Doç. Dr

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

   2010-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1.1920-1989 Yılları Arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki Karamanlı Milletvekilleri ve Siyasi Faaliyetleri, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman-2016.

Yönetilen Doktora Tezleri:

Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Proje Yürütücüsü: Geçmişten Günümüze Karaman’da Meslekler, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (BAP) Projesi. Proje No: 19-M-13. Başlama-Bitiş Tarihi: 24.06.2013-04.04.2016.

İdari Görevler:

  1. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı, 2010…
  2. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 2015…

 

 

Tezler:

           Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Danışmanı: Türkçülük Fikrinin Ünlü Mütefekkiri Ali Bey Hüseyinzade (Turan)’nin Hayatı, Fikirleri ve Eserleri, Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr.Yavuz ASLAN

      Doktora Tez Başlığı ve Danışmanı: İttihad ve Terakki Liderlerinden Doktor Bahaeddin Şakir Bey, Tez Danışmanı: Prof. Dr.Yavuz ASLAN

 

          Yayınlar

          Kitaplar:

Alaattin Uca, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Bibliyografya ve İndeksi, 1- 20. Sayılar Arası, (Abdulkadir Erkal İle Birlikte), Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Erzurum 2007.

Alaattin Uca, Yüce Yurt’tan Yükselen Ses Albayrak 1919-1921, (Dursun Ali Akbulut, Yavuz Aslan, Betül Aslan, Tolga Başak, Ömer Erdem, Ali Servet Öncü, Mevlüt Yüksel İle Birlikte), Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum 2009.

Alaattin Uca, Yüce Yurt’tan Yükselen Ses Albayrak 1919-1921, (Dursun Ali Akbulut, Yavuz Aslan, Betül Aslan, Tolga Başak, Ömer Erdem, Ali Servet Öncü, Mevlüt Yüksel İle Birlikte), Atatürk Üniversitesi Yayınları, 2.Baskı, Erzurum 2012.

Alaattin Uca, İttihad ve Terakki liderlerinden Bahaeddin Şakir Bey, C.1, 2, Kömen Yayınları, 1. Baskı, Konya Nisan 2015.

Alaattin Uca, Karaman’ın Ünlü Şahsiyetleri, (Aytunç Ülker, İbrahim Şaşma, H.İbrahim İncekara İle Birlikte), 1.Baskı, Altınordu Yayınları, Ankara 2015.

Alaattin Uca, Geçmişten Günümüze Karaman’da Meslekler, (Aytunç Ülker İle Birlikte), 1.Baskı, Palet Yayınları, Konya Mart 2016.

Alaattin Uca, İttihat ve Terakki Cemiyeti Kurucularından Türkçülük Fikrinin Ünlü Mütefekkiri Ali Bey Hüseyinzade (Turan) Hayatı Fikirleri ve Eserleri, 1. Baskı, Kömen Yayınları, Konya, 2017.

 

Kitap Bölümleri:

Alaattin Uca, “Nâmık Kemâl’in Tarihçiliği”, Nâmık Kemâl, (Editörler: Turan Karataş – Orhan Kemal Tavukçu), Ankara 2011, (Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları), s.424 – 439.

Alaattin Uca, “Türk Dil Bayramı ve Karaman”, Talat Duru Armağanı, (Aytunç Ülker İle Birlikte), (Hazırlayanlar: Ziya Duru, Rıza Duru, Yusuf Yıldırım), Palet Yayınları, Konya Mart 2016, s.169-225.

          Makaleler:

Alaattin Uca, “Türkçülük Fikrinin Abide Şahsiyetlerinden Hüseyinzade Ali Bey”", A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enst. Dergisi, S.5, Erzurum 1996, s.159-188.

Alaattin Uca, “Türk Toplumunda Milliyet ve Milliyetçilik Fikrinin Tarihi Gelişimi”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enst. Dergisi, S.6, Erzurum 1996, s.125-144.

Alaattin Uca, “Azerbaycan Milli Uyanışının Gerçekleşmesinde Zeynel Abidin Tagiyev, Mirza Fethali Ahundzade ve Hasan Bey Zerdabi’nin Hizmetleri”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enst. Dergisi, S.7, Erzurum 1997, s.203-210.

Alaattin Uca, “Hüseyinzade Ali Turan Bey’in ‘Abd-i Gılaf ve Mahfaza’ Adlı Hikâyesi”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enst. Dergisi, S.7, Erzurum 1997, s. 211-215.

Alaattin Uca, “Ziya Gökalp ve Ona Türkçülüğü Aşılayan Adam: Hüseyinzade Ali Bey”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enst. Dergisi, S.8, Erzurum 1997, s.167-174.

Alaattin Uca, “Yusuf Hikmet Bayur’un Hayatı Fikirleri ve Eserleri”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enst. Dergisi, S.9, Erzurum 1998, s.211-228.

Alaattin Uca, “Albayrak Heyeti ve Faaliyetleri”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enst. Dergisi,, S.10, Erzurum 1998, s.195-210.

Alaattin Uca, “Cumhuriyet’e Nasıl Gelindi ve Cumhuriyet Neler Getirdi?”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enst. Dergisi, S.11, Erzurum 1999, s.283-288.

Alaattin Uca, “Milli Mücadele’nin Ünlü Simalarından Hüseyin Rauf Orbay’ın Bilinmeyen Bir Yönü”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enst. Dergisi, S.12, Erzurum 1999, s. 299-304.

Alaattin Uca, “Üniversite Gençliğinin Karşı Karşıya Bulunduğu Tehditlerden Biri: Komünizm ve Aşırı Sol Örgütlerin Faaliyetleri Buna Karşı Alınacak Tedbirler ve Gençliğe Düşen Görevler”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enst. Dergisi, S. 13, Erzurum 1999, s.109-122.

Alaattin Uca, “Ali Haydar Bayat’ın ‘Hüseyinzade Ali Bey’ Adlı Eseri Üzerine”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enst. Dergisi, S.14, Erzurum 2000, s.309-310.

Alaattin Uca, “Atatürk ve Komünizm”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enst. Dergisi, S.15, Erzurum 2000, s.323-348.

Alaattin Uca, “Hüseyin Kâzım Kadri’nin Türk Lehçelerinin Birliği Hakkındaki Görüşleri”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enst. Dergisi, S.16, Erzurum 2001, s.281-286.

Alaattin Uca, “Mirza Fethali Ahundzâde’nin Türk Dünyası’na Hizmetleri”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enst. Dergisi, S.17, Erzurum 2001, s.365-382.

Alaattin Uca, “Erzurumluların Serdengeçti Türküsü”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enst. Dergisi, S.18, Erzurum 2001, s.267-274.

Alaattin Uca, “Çanakkale Zaferi Osmanlı Parlamentosu’nda Nasıl Yankı Buldu?”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enst. Dergisi, S.19, Erzurum 2002, s.255-280.

Alaattin Uca, “Vergi Hukuku Tarihimizden Bir Sayfa: Varlık Vergisi Kanunu ve Eleştirilen Yönleri”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enst. Dergisi, S.20, Erzurum 2002, s.275-290.

Alaattin Uca, “Erzurum Hürriyet Ayaklanmasının Sembolü Olup İki Büyük Dergide Yayınlanan Bir Türkü ve Ayaklanmanın Perde Arkasındaki Üç İsim”, A.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi, S.2, (Doç.Dr. Günay Çağlar Özel Sayısı), Temmuz 2002, s.171-190.

Alaattin Uca, “1915 Yılında Yayımlanan Bir Üsera Talimatnamesi ve Düşündürdükleri”,A.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi, S.3, Ocak 2003, s.169-184.

Alaattin Uca, “İki Cesur Adam”, Erzurum Polis Meslek Yüksekokulu Derin Mavi, S.1, Mart-Nisan-Mayıs 2003, s.42.

Alaattin Uca, “Kaybolmuş Folklorik Değerlerimizden Biri: Delikli Taş”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enst. Dergisi, S.21, Erzurum 2003, s.163-168.

Alaattin Uca, “Delikli Taştan Geçmek Öksürüğe Şifa mıdır?”, Millî Folklor Uluslararası Halk Bilimi Dergisi, S.57, Bahar 2003, s.117-118.

Alaattin Uca, “Türk Dünyasında Nevruz ve Hıdrellez Kutlamaları”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, S.4, Temmuz 2004, s.183-228.

Alaattin Uca, “Türk Toplumunda Ad Verme Geleneği”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enst. Dergisi, S.23, Erzurum 2004, s.145-150.

Alaattin Uca, “Kurtuluş Savaşı Yıllarında Kendi İmzasını Taşıyan Belgeler Işığında Mustafa Kemal Atatürk’ün Ermeni Sorununa Bakışı”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enst. Dergisi, S.30, Erzurum 2006, s.185-214. (Bu makale Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Ermeni Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen “2004 Türkiye Ermeni Araştırmaları Yarışması”nda teşvik ödülüne layık görülmüştür.)

Alaattin Uca, “Atatürk’ün Doğumu ve Çocukluk Yılları (1881-1893)”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enst. Dergisi, S.31, Erzurum 2006, s.1-14.

Alaattin Uca, “Türk Toplumunda Nevruz I”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enst. Dergisi, S.32, Erzurum 2007, s.137-170.

Alaattin Uca, “Türk Toplumunda Nevruz II”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enst. Dergisi, S.33, Erzurum 2007, s.151-182.

Alaattin Uca, “Türk Toplumunda Hıdırellez I”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enst. Dergisi, S.34, Erzurum 2007, s.113-138.

Alaattin Uca, “Türk Toplumunda Hıdırellez II”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enst. Dergisi, S.35, Erzurum 2007, s.251-284.

Alaattin Uca, “Küresel Isınma ve Su Medeniyetinin Çocukları”, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü 2008 Vakıf Medeniyeti Su Yılı Yarışma Eserleri ve Sergi Albümü, Ankara 2008, s.143 – 146. (Bu makale T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından “2008 Vakıf Medeniyeti Su Yılı” etkinlikleri kapsamında, 5.5.2008 tarihinde düzenlenen makale yarışmasında ikincilik ödülüne layık görülmüştür.)

Alaattin Uca, “İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’nin Altı Vilayetinde İlan Edilen Örfi İdare ve Buna Karşı Mecliste Gösterilen Demokratik Tepki”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enst. Dergisi, S.40, Erzurum 2009, s.375-390.

Alaattin Uca, “Cemal Paşa’nın Resmi Hal Tercümesi ve Milli Savunma Bakanlığı Arşivi’ndeki Bazı Belgeler”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enst. Dergisi, S.41, Erzurum 2009, s.271-305.

Alaattin Uca, “Erzurum’da Milli Mücadele Döneminde Yayınlanan Albayrak Gazetesi’ndeki İlânlar”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enst. Dergisi, S.42, Erzurum 2010, s.259-282.

Alaattin Uca, “Karaman’da Delikli Taş”, İmaret, Yıl:1, S.4, Karaman, Ekim-Kasım-Aralık 2010, s.96-97.

Alaattin Uca, “Dr.Bahaeddin Şakir Bey”, Türk Yurdu, Nisan 2011, C.31, S.284, s.40-51.

Alaattin Uca, “Stange Müfrezesi’nin Harp Ceridesine Göre Kafkas Cephesi’nde Dr. Bahaeddin Şakir”, K.M.Ü. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Haziran 2011, Yıl.13, S.20, s.125-131.

Alaattin Uca, “Dr.Hüseyinzade Ali Bey”, Türk Yurdu, Ağustos 2011, C.31, S.288, s.50-57.

Alaattin Uca, “I.Uluslararası Türkçe Konuşan Öğrenciler Kongresi’nden Notlar”, Karaman Akademi, Güz 2011, Yıl.3, S.6, s.39-43.

Alaattin Uca, “Sertavul, Karaman’da Kırsal Turizm Örneği”, İmaret, Yıl:2, S.7, Karaman, Güz Dönemi 2011, s.124-133.

Alaattin Uca, “Osmanlı’da Sosyalizm, Türkçülük ve İttihatçılık”, Türk Yurdu, (Türk Milliyetçiliği Armağanı), Mart 2012, C.32, S.295, s.67-70.

Alaattin Uca – Aytunç Ülker, “1917 Tarihli Karaman-Konya-Ereğli Haritası ve Değerlendirilmesi”, History Studies, (International Journal of History, Special Issue – Prof.Dr. Halil İnalcık), Samsun March 2013, Volume.5, Issue.2, s.443-470.

 

Alaattin Uca – Aytunç Ülker, “Karaman Merkez Vaizi Ahmet Neşet Efendi’nin İstiklâl Madalyası Talebi Ve Yetkili Makamlarca Verilen Karar”, Turkish Studies, (International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic), Ankara – TURKEY, Spring 2013, Volume 8/5, s.815-839.

 

Alaattin Uca, “II. Abdülhamit Döneminde Dr.Bahaeddin Şakir’in Osmanlı Veliahtları İle İlişkileri”, K.M.Ü. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Haziran 2013, Yıl.15, S.24, s.97-101.

 

Alaattin Uca, “Artvin Ermenilerine Ne Oldu?”, Türk Yurdu, Şubat 2014, Yıl 103, C.34, S.318, s.47-50.

 

Alaattin Uca - Aytunç Ülker, “1964 Karaman Yangını”, İmaret Şehir Dergisi, Yıl:5, S.16, Karaman, Şubat 2015, s. 110-117.

 

Alaattin Uca – Aytunç Ülker, “Karaman Suğla Gölü Hakkında Çıkarılan Bir İrade-i Seniyye ve Verilen İmtiyaz”, Tarihin Peşinde, Yıl: 7, S.13, Konya, Nisan 2015, s.13-50.

(Bu makale ayrıca Şakir Batmaz ve Özen Tok tarafından hazırlanıp 2015 yılında Kayseri’de basılan Osmanlı Devleti’nde Nehirler ve Göller 2 adlı bildiri kitabında s. 589-615 arasında yayınlanmıştır.)

 

Alaattin Uca – Aytunç Ülker, “Bayburt’ta Şeyh Eşref İsyanı”, Gazi Akademik Bakış, Kış 2016, C.10, S.19, s.79-106.

(Bu makale ayrıca “Milli Mücadele Yıllarında Bütün Yönleriyle Bayburt Hadisesi”, adıyla 28-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında Bayburt’ta düzenlenen XIX. Yüzyıldan Günümüze Bayburt Uluslararası Sempozyumu’nda bildiri olarak sunulmuş ve bildiri kitabında (Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2015, s.59-92) yayınlanmıştır.)

 

        

         Bildiriler

Alaattin Uca, “Ürgüplü Şeyhülislâm Mustafa Hayri Efendi”, 1.Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri, 16-19 Kasım 2011, Nevşehir, (Editör: Yrd.Doç.Dr.Adem Öger), Nevşehir Üniversitesi Yayınları: 2, Ankara, Nisan 2012, C.1, s.139-178.

Alaattin Uca - Aytunç Ülker, “1917 Tarihli Karaman Haritası ve Düşündürdükleri”, Karaman Ulusal Kültür ve İnanç Turizmi Sempozyum Bildirisi Hz.Mevlana’dan Yunus Emre’ye Evrensel Sevgi ve Kültürlerin Kardeşliği Projesi, 23-24-25 Mart 2012 Karaman, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Yayınları, 2012, s.35-79.

Alaattin Uca – Aytunç Ülker, “Karaman Suğla Gölü Hakkında Çıkarılan Bir İrade-i Seniyye ve Verilen İmtiyaz”, Osmanlı Devleti’nde Nehirler ve Göller, 2-3 Mayıs 2013, Kayseri, (Hazırlayanlar: Şakir Batmaz – Özen Tok), Not Yayınları, Kayseri 2015, C.2, s.589-616.

Alaattin Uca – Aytunç Ülker, “Milli Mücadele Yıllarında Bütün Yönleriyle Bayburt Hadisesi”, XIX. Yüzyıldan Günümüze Bayburt Uluslararası Sempozyumu 28-30 Mayıs 2014 Bayburt, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2015, s.59-92.

Alaattin Uca, “Karaman Conflagration and Migration Abroad”, Law and Order in Turkish Society, (Edited by William Sayers and Mustafa Avcı), London-Istanbul 2016, s.73-82; www.uagp.org (IV. AGP Hümanities and Social Sciences Conference”, Berlin, May 19-22, 2016.)

Alaattin Uca, “Nutuk’a Göre Milli Mücadele’de İzmit”, Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu – II (International Symposium on Kara Mürsel Alp & History of Kocaeli – II), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yayınları No: 35, Kocaeli 2016, C.2, s.1323-1345.

 

Alaattin Uca, “Doktor Bahaeddin Şakir VIII. Taşnak Kongresi’ne Katıldı mı? Katılmadı mı?”, II. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu Bildiriler 6-8 Mayıs 2015 Erzurum/Türkiye, (Second International Symposium on Turkish-Armenian Relations and Great Powers Papers 6-8 May 2015 Erzurum/Turkey), (Editörler: Tolga Başak-Mevlüt Yüksel), Atatürk Üniversitesi Yayınları No:1201, Erzurum 2016, C.2, s.1091-1101.

 

 

Konferans, Panel, Seminer ve Toplantılar

 

“Komünizmin Türk Dünyası Üzerindeki Etkileri”, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi B Salonu, Erzurum, 07.03.2000 (Panel).

“Çanakkale Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Esirler Politikası”, Piri Reis Kültür Merkezi, Karaman, 17.03.2010 (Panel).

“Çanakkale’de Yaşanan Kıssalardan Hisseler”, Çanakkale Şehitlerini Anma Programı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kâzım Karabekir Meslek Yüksek Okulu, Kâzımkarabekir, Karaman; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre Amfisi, Karaman, 18.03.2010 (Konferans).

“19 Mayıs’ın Cumhuriyetimizin Kuruluşu Açısından Önemi ve Atatürk’ün Gençliğe Verdiği Değer”, Adalet Bakanlığı M Tipi Kapalı – Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, Karaman, 18.05.2010 (Konferans).

18.Milli Eğitim Şurası İl Çalışmaları, Öğretmen Evi, Karaman, 29-30 Temmuz 2010.

“Atatürk’ün Ölümünün Türk ve Dünya Siyasetine Etkileri”, Adalet Bakanlığı M Tipi Kapalı – Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, Karaman, 10.11.2010 (Konferans).

Atatürk Araştırma Merkezi Çalıştayı, Antalya, 3-4 Şubat 2011.

“Mehmed Akif Ersoy’un Gözüyle Çanakkale”, Piri Reis Kültür Merkezi, Karaman, 15.03.2011 (Konferans).

“Nevruz’un Anlam ve Önemi”, Piri Reis Kültür Merkezi ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre Amfisi, Karaman, 21.03.2011.

“I.Uluslararası Türkçe Konuşan Öğrenciler Kongresi”, Karaman, 12-14 Mayıs 2011.

“I.Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu”, Karaman, 13-15 Eylül 2011.

“I.Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu”, Ürgüp/Nevşehir, 16-19 Kasım 2011.

“Mehmet Akif Ersoy Paneli (Çanakkale Şehitleri ve Akif)”, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (İİBF. Yunus Emre Amfisi), Karaman, 12.03.2012 (Panel).

“Karaman Ulusal İnanç ve Kültür Turizmi Sempozyumu”, Karaman, 23-25 Mart 2012.

“Kâzım Karabekir Paşa’nın Hayatı ve Eserleri”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kâzım Karabekir Meslek Yüksek Okulu, Kâzımkarabekir, Karaman, 9.5.2012 (Konferans).

“Milli Mücadele’de Vatan Sevgisi ve Fedakârlıklar”, TOKİ Anadolu Lisesi, Karaman, 22.3.2013 (Konferans).

“Karaman Suğla Gölü Hakkında Çıkarılan Bir İrade-i Seniyye ve Verilen İmtiyaz”, Uluslararası Osmanlı Devleti’nde Nehirler ve Göller Sempozyumu, (Aytunç Ülker İle Birlikte), 2-3 Mayıs 2013, Kayseri.

“Vefatının 66.Yılında Kâzım Karabekir Paşa”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kâzım Karabekir Meslek Yüksek Okulu, Kâzımkarabekir, Karaman, 21.01.2014 (Konferans).

“Milli Mücadele Yıllarında Bütün Yönleriyle Bayburt Hadisesi”, Tarihi ve Kültürü ile XIX. Yüzyıldan Günümüze Bayburt Uluslararası Sempozyumu, (Aytunç Ülker İle Birlikte),28-30 Mayıs 2014 Bayburt.

“1964 Karaman Yangını”, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Konferans Salonu), Karaman 15.10.2014, (Panel).

“Yüzüncü Yılında Sarıkamış Savaşı ve Karaman”, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü ve Programı, Piri Reis Kültür Merkezi, Karaman 04.01.2015, (Konuşma).

“Avrupa Birliği ve Demokrasi”, Karaman Yerel Radyo ve Televizyon İletişim Derneği ve Tüm İletişim ve Medya Federasyonu (TİMEF) işbirliği ile gerçekleştirilen "Anadolu'dan Avrupa'ya Medya Açılımı" Projesi Dâhilinde Düzenlenen "Medya ve Demokrasi" Konulu Seminer, Kale Restaurant, Karaman, 15.02.2015.

“II. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu”, Atatürk Üniversitesi Kültür ve Gösteri Merkezi, Erzurum, 6-8 Mayıs 2015.

“Nükte ve Fıkralarla Atatürk”, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Prof.Dr. Kemal Esengün Konferans Salonu, Karaman, 20.05.2015, (Panel). (Panel Yöneticisi: Yrd.Doç.Dr.Alaattin Uca, Panelistler: Okutman Atila Zorlu, Araştırma Görevlisi Aytunç Ülker, Okutman Evren Küçük, Şair İbrahim Şaşma)

“Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü; Örnek Kişilikler”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 1 Nolu Konferans Salonu, Karaman, 22.10.2015, (Panel). (Panel Yöneticisi: Yrd.Doç.Dr.Alaattin Uca, Panelistler: Araştırma Görevlisi Aytunç Ülker, Öğretmen Osman Ülkümen)

“Uluslararası Karamanoğulları Beyliği Sempozyumu”, (Düzenleme Kurulu Üyeliği), Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Konferans Salonları, Karaman, 23-25 Ekim 2015.

“Yüzüncü Yılında Sarıkamış Savaşı”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sinema ve Tiyatro Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 1 Nolu Konferans Salonu, Karaman, 29.12.2015.

“Tarihi Bir Şahsiyet Olarak Mehmet Akif Ersoy”, Mehmet Akif Ersoy’u Anma Konferansı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 1 Nolu Konferans Salonu, Karaman, 30.12.2015.

“8-15 Şubat 2016 Tarihli Hollanda İzlenimleri”, (Aytunç Ülker İle Birlikte), Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi A.206 Nolu Konferans Salonu, Karaman, 28.03.2016.

“Değerler Eğitimi Projesi Kapsamında Vatan Sevgisi”, (Aytunç Ülker İle Birlikte), İbrahim Bey İlkokulu, Karaman, 29.03.2016.

“IV. AGP Hümanities and Social Sciences Conference”, Berlin, May 19-22, 2016.

“Kâzım Karabekir”, Kâzımkarabekir Belediyesi Konferans Salonu, Karaman, 26.01.2017.