Yaz Okuluna Başvuruda Aranacak Koşullar


 

1. Öğrenci kayıt olduğu yıldaki lisans programının taban puanından daha yüksek olan eşdeğer programların bulunduğu üniversitelere başvuru yapabilir.

2. Öğrencinin yaz okulu kapsamında ilk defa, tekrar, not yükseltmek amacıyla alacağı dersler ile 3.00 genel not ortalamasını sağlaması şartıyla bir üst sınıftan alacağı derslerden, müfredatta yer alan 3 (üç) derse kadar ders alabilir.

3. Öğrencinin yaz okulu kapsamında almak istediği derslerin içerikleri ilgili bölüm kurulu tarafından incelenip karara bağlandığı takdirde ders alabilir. Bu amaçla öğrenci Fakültemiz internet sitesi “Belgeler” kısmında yer alan “Yaz Okulu Başvuru” dilekçesini doldurarak ilgili dilekçeye yaz okulunda almak istediği dersin almak istediği üniversitedeki ders içeriğini de ek yaparak Bölüm Başkanlığına başvuracaktır. Başvuru sonucunda ders içerikleri bölüm kurulu ile uygun görülenlere yaz okuluna başvuru için belge verilecektir.

4. Yaz okuluna gidip başarılı olan öğrenciler dönüşte başarılı olduklarına dair belgeyi ilgili üniversiteden alıp bölüm başkanlığına dilekçe ile müracaat edecekler ve bunun sonucunda yönetim kurulu kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programının müfredatındaki eşdeğerliği kabul edilen dersler için Yönetmeliğe uygun harf notları belirlenecektir.